Persondatapolitik

Behandling og registrering af personoplysninger

Hos RiskPoint behandler vi personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger, som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende lov og vejledninger. Hvilke oplysninger, der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til.

I RiskPoint behandler vi følgende kategorier af personlysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • Certifikat- og indtegningsoplysninger
 • Skadeoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Helbredsoplysninger*

(*Helbredsoplysninger behandles kun såfremt vi har indhentet udtrykkeligt samtykke forinden)

Vi bruger oplysningerne til at tilbyde forsikringer og til at administration heraf. E-mailadresse og telefonnummer bruges som udgangspunkt til kommunikation mellem dig og os.

Videregivelse af personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger fortroligt. Vi videregiver kun personoplysninger i det omfang som er nødvendigt, og i henhold til gældende lovgivning. Da RiskPoint er et forsikringsagentur, videregives personoplysninger til den/de forsikringsgiver(e) som din forsikring er tegnet hos. Navn(e) på denne/disse finder du på dit forsikringscertifikat. Ligeledes vil dine personoplysninger kunne blive videregivet til skadesbehandlere i tilfælde af en skade.

Vi kan have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Vi videregiver i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke, hvis dette er givet til det specifikke forhold. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi sletter alle personoplysninger om dig, så snart de ikke længere er nødvendige. Vi vil dog opbevare alle personoplysninger så længe forsikringen er i kraft, og efter regler i gældende lovgivning.

Datasikkerhed

Dine personlysninger er i sikkerhed når de behandles hos os. Vi har tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at passe på de oplysninger, vi modtager. Det betyder, at vi blandt andet har:

 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Virusscannere på servere
 • Back up og genetablering på alle servere
 • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger ID og personligt password, der skal være minimum 8 tegn
 • VPN og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser og andre mobile enheder.
 • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata
 • Undervisning til alle medarbejdere i datasikkerhed


Når du anmelder en billetaflysning på billetafbestilling.dk

For at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert når du anmelder en billetaflysning til os, bliver du først ført videre til en sikker side. Her vil du blive bedt om at indtaste alle relevante oplysninger for at vi kan behandle din billetaflysning. Disse oplysninger bliver gemt på en sikret server, som vores interne skadesbehandlere har adgang til. Du vil herefter modtage en bekræftelsesmail på, at vi har modtaget din billetaflysning. Så snart din billetaflysning er set af vores skadeafdeling bliver den slettet fra serveren, og ellers senest 30 dage efter, at du har indtastet dine oplysninger. Såfremt vi har brug for at kontakte dig vedrørende din billetaflysning, vil dette blive gjort enten på telefon eller mail.

Behandling hos databehandlere

RiskPoint benytter databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og destruering. Dine personoplysninger kan derfor blive behandlet af databehandlere.

De databehandlere som RiskPoint benytter, har dog ingen direkte adgang til dine personoplysninger.

Vi har kontrakter med alle vores databehandlere, og vi udøver kontrol med, at de efterlever vores instrukser for sikker behandling. Som del af instruksen stiller vi krav om, at disse databehandlere har passende tekniske- og organisatoriske foranstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til at få viden i de oplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder i forhold til automatiserede individuelle afgørelser.
 • Du kan kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os, og først når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Har du afgivet samtykke kan du altid kontakte os for at høre om omfanget af dit samtykke, og du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. At samtykket trækkes tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, som vi har udført, før samtykket blev trukket tilbage.

Du kan altid skrive til os eller henvende dig til:

RiskPoint A/S
Hammerensgade 4
1267 København K
Tlf. 3338 1330

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med RiskPoints behandling af dine oplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Create your account