Få dækket din billet Billetafbestillingsforsikring er lavet for at beskytte indehaveren af en gyldig billet, skulle denne person inkl. ledsagere blive ude af stand til at deltage i det specifikke arrangement, grundet f.eks. dødsfald, sygdom, tilskadekomst, indbrud i privat bolig eller trafikale udfordringer. Anmeld skade Dækningen Billetafbestilling En billetafbestillingsforsikring skal tilkøbes i forbindelse med billetkøbet og dækker billettens pris. Forsikringen kan udvides til at dække mad og drikke, hvis disse tillægskøb er en naturlig del af billetkøbet og en del af prisen hos billetleverandøren. Anmeld skade Dækningen

Hvad er billetafbestillingsforsikring?

Billetafbestillingsforsikring er lavet for at beskytte indehaveren af en gyldig billet, skulle denne person inkl. ledsagere blive ude af stand til at deltage i det specifikke arrangement, grundet f.eks. dødsfald, sygdom, tilskadekomst, indbrud i privat bolig eller trafikale udfordringer. En billetafbestillingsforsikring skal tilkøbes i forbindelse med billetkøbet og dækker billettens pris. Forsikringen kan udvides til at dække mad og drikke, hvis disse tillægskøb er en naturlig del af billetkøbet og en del af prisen hos billetleverandøren.

Billetafbestilling er udarbejdet af RiskPoint.

Find ud af, hvordan du er dækket

Hvad er dækket?

  • Dødsfald, sygdom eller tilskadekomst hos dig selv, din familie eller ledsager.
  • Brand eller indbrud i din private bolig eller virksomhed umiddelbart inden arrangementets begyndelse.
  • Du er indkaldt som jurymedlem eller vidne i en dansk retssag, på samme tidspunkt som arrangementet afholdes.
  • Det offentlige transportmiddel du skal bruge til at komme til arrangementet, er aflyst eller forsinket og det ikke er muligt at bruge et andet offentligt transportmiddel. Dette inkluderer også en planlagt flyrejse.
  • Den bil, du kører i fra dit hjem til arrangementet, kommer ud for en ulykke eller sammenbrud eller bliver forsinket i en trafikprop i mere end 3 timer, såfremt der ikke findes alternative ruter.

Hvad er ikke dækket?

  • Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved købet af forsikringen.
  • Omkostninger til lægeerklæringer, lægejournaler osv.
  • Afbestilling på grund af eller relateret til Covid-19.

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i hele verden.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Forsikringen dækker maksimalt den samlede billetpris inkl. mad og drikke hvis dette er tilkøbt hos billetleverandøren i forbindelse med billetkøbet. Billetprisen inkl. mad og drikke vil være at betragte som policens maksimale forsikringssum. Dog er der en maksimal forsikringssum pr. billet (inkl. mad og drikke ) på DKK 3.500.

Se i øvrigt tilhørende sæt betingelser – RiskPoint Billetafbestilling

Hvilke forpligtelser har jeg?

I ethvert tilfælde af skade skal du straks og senest inden arrangementets begyndelse anmelde skaden til Risk Point ved brug af følgende link - www.billetafbestilling.dk. Skal skadesbehandleren på et senere tidspunkt, bruge yderligere information fra dig, skal du på tilfredsstillende vis, kunne dokumentere afbestillingsgrunden med en erklæring fra en uvildig læge, offentlig myndighed, politiet eller lignende.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Når billetten købes hos billetleverandøren, skal forsikringen købes og betales i samme transaktion

Hvornår går dækningen fra og til?

Når forsikringen er betalt, dækker den fra købsdatoen og indtil påbegyndelse af det arrangement, hvortil forsikringen er købt.

Hvordan fortryder jeg aftalen?

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f. eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

Anmeld skade

Vi leverer proaktiv og effektiv skadeshåndtering med respekt for vores kunder.

Vi lover at behandle dig, som vi selv ville ønske at blive behandlet.

Har du stadig
spørgsmål?

Bare rolig. Vi hjælper dig

Send email til os

Kontakt

RiskPoint A/S

Hammerensgade 4
DK-1267 København K
skade@billetafbestilling.dk
CVR: 30828208

Kontaktformular

    Create your account